Jak spravuji PPC kampaně?

Hlavní zásady při vytváření a správě reklamních kampaní, které odlišují mou práci od metod a způsobů, které využívá většina reklamních agentur jsou:

1. Cíle, efekt a výsledek

Jen málo firem si dnes může dovolit rozhazovat prostředky za reklamu, která nemá efekt a nepřináší žádný výsledek, bohužel to však stále některé firmy dělají.
Obrovskou výhodou Internetu a internetového marketingu (na rozdíl od jiných forem propagace) je to, že se dá prakticky vše výborně změřit a spočítat.

Vždy je velmi důležité stanovit si Cíle, které má reklamní kampaň dosahovat a podle těchto stanovených cílů je poté zapotřebí kampaně průběžně spravovat a optimalizovat.

Nejrozšířenější a navíc bezplatný nástroj pro měření účinnosti a efektivnosti fungování webových stránek a marketingových aktivit firmy na Internetu je Google Analytics.
S jeho pomocí je velmi dobře možné změřit, jak fungují i PPC kampaně (například ze kterých klíčových slov má internetový obchod objednávky; jak dlouho se uživatelé přicházející z klíčového slova v kampani na stránkách zdrželi a co zde dělali apod.).

Většina reklamních agentur bohužel vůbec ani nestojí o to, aby měla přístup ke Google Analytics účtu klienta, kterému kampaně spravují, tím pádem vlastně vůbec nestojí o to, aby věděly, jaké přináší či nepřináší jimi spravované reklamní kampaně výsledky, a zda se klientovi takové kampaně vyplatí!

2. Platba za skutečně odvedenou práci

Vždy platíte pouze za skutečně odvedenou práci!
Nikdy neplatíte za to, kolik se utratilo peněz nebo kolik prokliků někdo udělá klikáním na Vaše reklamy.

Za vytváření a správu reklamních kampaní mi platíte na základě přehledu skutečně odpracovaného času, který jsem na Vašich kampaních strávil dle dohodnuté hodinové sazby.

Na začátku si s klienty stanovíme hodinové rozpočty – maximum času, který poté budu fakturovat. Klienti dopředu vědí, kolik je má práce bude maximálně stát a díky detailnímu rozpisu přesně ví Kdy a Co bylo na jejích kampaní uděláno a za co mi tak platí.

3. Transparentní a svobodná spolupráce

Každý klient má vždy svůj vlastní účet v reklamním systému, ke kterému má plný přístup a může se kdykoli svobodně rozhodnout, co s tímto účtem udělá.

Díky plnému přístupu každého klienta ke svému vlastnímu účtu v reklamním systému a výše popsanému způsobu placení za mou práci je celá spolupráce transparentní a klient si může kdykoli vše zkontrolovat a ověřit, ať již sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterým umožní přístup do Svého účtu.

Nedržím své klienty jako „rukojmí“ tím, že by účty v reklamních systémech byly mé, a nepoužívám žádné podobné praktiky a metody, jako některé agentury, které tak například využívají „bonitu“ vznikající v jejich hromadných účtech pro vlastní zviditelnění a zlepšení svých pozic.

4. „Individuální“ není jen gesto a slovo, které dobře vypadá na letáčku

Pracuji pouze pro malý okruh klientů a snažím se mít vždy pouze jednoho klienta v daném oboru a regionu tak, abych mohl poskytovat své služby skutečně individuálně a pro každého klienta co nejlépe.

Ani do budoucna nemám v plánu vybudovat nějakou velkou reklamní agenturu, kde by desítky zaměstnanců spravovali tisíce reklamních kampaní. Chci poskytovat skutečně individuální služby pro klienty, kteří to dokáží ocenit.

(Například Seznam.cz má vlastní oddělení správy Sklikových kampaní, kde mají za úkol postarat se třeba o 30 cestovních kanceláří nebo 20 obchodů se sportovními potřebami. Ačkoli jsou někteří z těchto Správců skutečně velmi šikovní a schopní, což jsem měl možnost v nastavení některých kampaní vidět, jak se mohou rozhodnout, kterému klientovi „dají to nejlepší ze sebe“, když má jeden člověk na starosti třeba 5 firem, které si vzájemně přímo konkurují? Komu vytvoří nejlepší reklamní popisky a komu dají do kampaně co nejvíce zajímavých „long-tail“ klíčových slov? Myslíte, že má některý z těchto pracovníků přístup ke Google Analytics firem, které zde inzerují, a může se tak podívat, která klíčová slova, reklamní popisky, sestavy či celé kampaně skutečně fungují a plní stanovené cíle?)

 

Tyto hlavní zásady jsou velmi důležité pro to, aby o Vaši kampaň bylo skutečně dobře postaráno!
Vždy byste měli vědět, co bylo uděláno a za co platíte, a měli byste mít kontrolu a svobodu rozhodování v tom, s kým budete spolupracovat, a komu například umožníte, aby kampaně zkontroloval a ověřil, že vše funguje tak, jak má.

 

Přečtěte si o metodách, které využívají při správě kampaní reklamní agentury.