Správa PPC kampaní od agentur

AKTUALIZOVÁNO: leden 2019

Text na této stránce jsem psal před 7 lety, kdy jsem začínal se svou činností jako samostatný správce PPC kampaní. Od té doby se řada věcí změnila, takže se dnes už prakticky nesetkáme s metodou zpoplatnění Správy kampaní „pevná cenu kliku“ (viz níže) a málokterá agentura si dnes říká také o „odměnu dle utracené částky“. Stále jsou ale velké rozdíly mezi jednotlivými agenturami a správci kampaní, kteří se liší nejen způsobem svého odměňování, ale zejména kvalitou práce a způsobem, jakým jednají se svými klienty. V nejbližší době se chystám udělat nové webové stránky, kde se na toto téma více rozepíši.

Tutu stránku zatím nemažu kvůli její skvělé pozici ve vyhledávačích ;-)

Pěkný den. Petr Sekanina

ARCHIV: Původní text z února 2012

V současné době na českém trhu působí stovky reklamních agentur, které se v rámci svých služeb zabývají také správou PPC kampaní. Pro velké množství z nich je však internetový marketing pouze okrajovou záležitostí a poskytují některé služby pouze v rámci svého „full service“, aby jim klienty nepřetáhla jiná agentura, která by pro ně tyto služby zajišťovala.

Vytvořit jednoduchou reklamní kampaň na Skliku nebo Google není příliš složité a zvládne to schopnější počítačový uživatel. Často se tak v těchto agenturách o reklamní kampaně starají různí brigádníci, studenti, asistentky nebo pracovníci, kteří právě „mají čas“ a nejedná se o příliš systematickou a promyšlenou práci. Tomu pak bohužel odpovídá také kvalita a klienti často dostávají za své peníze velmi špatný výsledek, a někdy by pro ně bylo lepší, kdyby by se o kampaně starali sami nebo pověřili někoho z vlastních zaměstnanců, aby věnoval pár hodin měsíčně práci s kampaní na Skliku či Google AdWords (ten je dnes již také plně v češtině a není zde ani jazyková bariéra jako dříve).

 

Naproti tomu u nás fungují velmi dobré agentury a jednotlivci, kteří se na internetový marketing specializují, a je to znát na kvalitě práce, přístupu ke klientům a výsledcích realizovaných kampaní.

Výběrem dobrého správce kampaně můžete získat z Vašich kampaní skutečný efekt a dosáhnout požadovaných cílů, ale také ušetřit nemalé množství peněz, které platíte za prokliky i práci agentur.

 

V současné době se na našem trhu bohužel stále ve značné míře používají následující dvě metody zpoplatnění Správy PPC kampaní, a když si pročtete následující řádky a porovnáte je s metodou, kterou využívám při správě kampaní já, uvidíte snadno rozdíly a důvody, proč by pro Vás bylo výhodnější spolupracovat se mnou!

 

Metody zpoplatnění Správy PPC reklamních kampaní

Pevná cena kliku

Během uplynulých let se nabídka poskytovaných služeb, stejně jako informovanost o fungování PPC systémů velmi rozvinula. Naštěstí pro klienty jsou již pryč časy, kdy agentury jako All Stars Online prodávaly kliky za pevnou cenu 30-50 Kč za klik, při nákupních cenách v řádek desítek haléřů.

Nyní se obecně ví, jak tyto „aukční systémy“ fungují, a pokud ještě stále některá agentura prodává kliky za pevné ceny, je to obvykle cena, která reaguje na průměrné ceny kliků ve zvoleném oboru s určitou přirážkou. Pro některé klienty to může být i jednodušší, když dopředu vědí, že zaplatí za 1 klik přesně 7 Kč, a nemusí se zajímat, že jedno klíčové slovo stojí 15,72 Kč, zatímco jiné třeba 2,24 Kč.

Pochopitelně však tento systém mají agentury vždy nastavený tak, aby na něm vydělali.
Často bohužel kromě kliků v reklamním systému jako je Sklik nebo Google AdWords (které klienti chtěli, a které jim agentura prodává), dostávají i nechtěné prokliky z dalších, méně výkonných, systémů či serverů, kde agentura může kliky nakoupit velmi levně nebo je má dokonce ve vlastní režii zdarma.

Klientům bych doporučoval v dnešní době již tento systém placení a správy kampaní opustit.

 

Platba odměnou za utracené částky/kliky

Nejpoužívanější model, který dnes agentury využívají, spočívá ve zpoplatnění jejich práce určitou procentní sazbou z utracených částek za realizované prokliky.
Tato sazba se obvykle pohybuje v rozmezí 20-40 % z utracené částky v reklamním systému.
(Je-li za prokliky utraceno 10.000 Kč a agentura si účtuje 30% odměnu z této částky, fakturuje klientovi za svou práci 3.000 Kč)

Někdy je tento systém komplikovanější, kdy agentura naúčtuje klientovi například 15 % z utracené částky, a k tomu ještě navíc třeba 1,– Kč ke každému zrealizovanému kliku.
(Bylo-li v rámci utracených 10.000 Kč provedeno 2500 kliků s průměrnou cenou kliku 4 Kč, účtuje si agentura 15 % z 10.000 Kč = 1500 Kč a ještě k tomu 2500 * 1,– Kč, tedy celkem 4000 Kč za svou práci)

Pokud by se všechny reklamní agentury, které tyto modely zpoplatnění používají, staraly skutečně dobře o reklamní kampaně, byl by tento systém poměrně jasný, přehledný a docela rozumný.
Každý kdo něco vyrábí, prodává nebo poskytuje služby má přeci svou přidanou hodnotu, kterou si nechává zaplatit obvykle v podobném rozsahu (15-40 %) v závislosti na tom, co a pro koho dělá.

Bohužel se však stává, že dříve či později spočívá jejich převážný zájem v tom, aby jejich klienti „utratili co nejvíce peněz“ za kliky, protože je pak i jejich odměna za správu kampaně vyšší.
Pokud používají druhý zmiňovaný systém, snaží se nejen o utracení co nejvyšší částky, ale také o co nejvyšší počet kliků – tedy přivedených návštěvníků na webové stránky klienta, což může být lepší, ale pro klienty mnohdy stejně neefektivní, protože návštěvníci nejsou ještě nutně ani potenciální zákazníci!

 

Jsou-li kliky placeny agenturou a následně přefakturovány klientům spolu s odměnou za správu kampaně až zpětně po skončení měsíce, je asi největší výhoda pro klienty zlepšení jejich cash flow.
(Klienti agenturám platí až ex post a navíc ještě s min. dvoutýdenní splatností, nemusejí tak dopředu „nabíjet peněženky“ v reklamním systému a mají tyto finanční prostředky k dispozici o měsíc déle.)

Z toho se však může současně stát hlavní nevýhoda a riziko pro agentury, neboť jim mohou vznikat neplatiči, dlužící nejen za odvedenou práci při správě, ale i za prokliky a to mohou být i dost značné částky.

Tento model může být levný pro malé reklamní kampaně (utratí-li klient za prokliky měsíčně např. 1000 Kč, zaplatí agentuře při 30% sazbě Správy kampaní odměnu 300 Kč), ale asi si dokážete představit kolik času a energie bude ochotna a schopna agentura věnovat správě kampaně, když dostane 300 Kč na pokrytí všech nákladů pro obchodní i realizační tým, který se na kampani podílí…

 

Jaký systém Správy PPC reklamních kampaní využívám pro své klienty?

Podle toho, jak jsem výše popsal metody, kterými správu reklamním kampaní řeší většina českých agentur, je jasné, že pro své klienty ani jeden z těchto způsobů nevyužívám, ale poskytuji své služby jinak – pro správu kampaní mých klientů využívám model, který je nastaven oboustranně výhodně, dlouhodobě zajímavě a efektivně.

Zde si můžete přečíst více informací o mém způsoby Správy reklamních kampaní.