Výkonnostní internetový marketing

Internetový marketing zažívá stále velký rozvoj a pro firmy je nezbytné „být na Internetu vidět“ tam, kde se pohybují jejich potenciální zákazníci.

Je bohužel velmi těžké zorientovat se v možnostech a nabídkách zviditelnění a prezentací na Internetu. Často se stává, že špatná zkušenost s jednou formou prezentace, kterou firma vyzkoušela, nebo s jednou reklamní agenturou, se kterou spolupracovala, ji pak odradí od dalších on-line aktivit, které by mohly přinést skutečný efekt v podobě nových zákazníků.

 

Díky předchozím zkušenostem v této branži vím, co klienti chtějí a potřebují, ale co bohužel obvykle oproti původním očekáváním a slibům dostávají jen v omezené míře anebo vůbec.

Základem mé práce s klienty je sledování efektu a výkonnosti všeho, do čeho se na Internetu pouštíme. V první fázi si s klienty vždy ujasníme a stanovíme cíle, kterých chceme dosáhnout.

Jedině s jasně danými cíly je možné vést skutečně funkční a úspěšný internetový marketing a přizpůsobovat tak celkovou marketingovou strategii klienta (nejen) na Internetu.

Tento způsob řízení marketingu zaměřeného na plnění a dosahování stanovených cílů se nazývá Výkonnostní internetový marketing.