Výkonnostní internetový marketing

Internetový marketing zažívá stále velký rozvoj a pro firmy je nezbytné „být na Internetu vidět“ tam, kde se pohybují jejich potenciální zákazníci.

Je bohužel velmi těžké zorientovat se v možnostech a nabídkách zviditelnění a prezentací na Internetu. Často se stává, že špatná zkušenost s jednou formou prezentace, kterou firma vyzkoušela, nebo s jednou reklamní agenturou, se kterou spolupracovala, ji pak odradí od dalších on-line aktivit, které by mohly přinést skutečný efekt v podobě nových zákazníků.

 

Díky předchozím zkušenostem v této branži víme, co klienti chtějí a potřebují, ale co bohužel obvykle oproti původním očekáváním a slibům dostávají jen v omezené míře anebo vůbec. Základem naší práce s klienty je sledování efektu a výkonnosti všeho, do čeho se na Internetu pouštíme. V první fázi si s klienty vždy ujasníme a stanovíme cíle, kterých chceme dosáhnout.

Jedině s jasně danými cíly je možné vést skutečně funkční a úspěšný internetový marketing a přizpůsobovat tak celkovou marketingovou strategii klienta (nejen) na Internetu.

Tento způsob řízení marketingu zaměřeného na plnění a dosahování stanovených cílů se nazývá Výkonnostní internetový marketing.

 

V současné době však není dobré zaměřovat se pouze na výkonnost a není možné bez širších souvislostí analyzovat a vyhodnocovat fungování marketingový aktivit. Uživatelé jsou v dnešní době stále náročnější a vzdělanější, po první návštěvě webu nakupuje dnes málokdo a často se vracejí po přečtení různých recenzí, porovnání konkurenčních nabídek a doplnění dalších informací. Je proto velmi důležité dívat se na Vaše marketingové aktivity jako celek a nehodnotit pouze jedno slovo v jedné kampani apod.

Kromě výkonnostního marketingu je vhodné se zabývat také brandovým/imagovým marketingem a budování povědomí o Vaší společnosti, značce či produktu.